Tag: triệt lông vĩnh viễn

1/2 lưng trên

Rắc rối với chứng rậm lông . Hết cạo, nhổ đến lột, tẩy lông… để ...

Vùng bụng

Rắc rối với chứng rậm lông . Hết cạo, nhổ đến lột, tẩy lông… để ...

1/2 tay trên

Rắc rối với chứng rậm lông . Hết cạo, nhổ đến lột, tẩy lông… để ...

1/2 tay dưới

Rắc rối với chứng rậm lông . Hết cạo, nhổ đến lột, tẩy lông… để ...

Bikini line

Lợi ích to lớn mà triệt lông vùng kín mang lại đó chính là có ...

Vùng mặt

Hết cạo, nhổ đến lột, tẩy lông… để loại bỏ những sợi lông vừa đen ...

Cằm

Hết cạo, nhổ đến lột, tẩy lông… để loại bỏ những sợi lông vừa đen ...