Tag: triệt lông

1/2 lưng dưới

Theo các kết quả nghiên cứu khoa học, việc “rừng có rậm” hay không phụ ...

Vùng bụng

Rắc rối với chứng rậm lông . Hết cạo, nhổ đến lột, tẩy lông… để ...

cả tay

Công nghệ triệt lông vĩnh viễn mới xuất hiện ở Việt Nam nhưng đã nhận ...

Bikini line

Lợi ích to lớn mà triệt lông vùng kín mang lại đó chính là có ...

Vùng nách

Theo các kết quả nghiên cứu khoa học, việc “rừng có rậm” hay không phụ ...

vùng mép

Rắc rối với chứng rậm lông . Thứ Sáu, ngày 11/11/2011, 08:00 Hết cạo, nhổ ...