Tin thú vị: MF Plus sẽ có mặt tại Dubai Derma 2022 vào ngày 27 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 2022!

Tin tức thú vị: MF Plus sẽ có mặt tại Dubai Derma 2022 vào ngày 27 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 2022! Là một trong những cuộc tụ họp về chăm sóc da khoa học lớn nhất ở Trung Đông, Bắc Phi và khu vực Tiểu lục địa Ấn Độ, Dubai Derma là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia thẩm mỹ và các chuyên gia chăm sóc da cũng như các nhà lãnh đạo trong ngành và những người ra quyết định chính từ khắp nơi trên thế giới.

Bài viết liên quan